Spar Frihet

Fria uttag
utan bindningstid

Upp till

0,50%

ränta

Gå vidare
till kontoform
Spar Frihet

Högsta räntan
med längre bindningstid

Upp till

1,10%*

ränta

Gå vidare
till kontoform
Spar Frihet

Hög ränta
med kort bindningstid

Upp till

0,50%

ränta

Gå vidare
till kontoform

Aktuellt ränteläge

  • FRIHET - från 0,35% (0,35%)*
  • TRYGG - 60 dagar 0,35% (0,35%)*
  • TRYGG - 90 dagar 0,50% (0,50%)*
  • FRAMTID - 1 år 0,90% (0,90%)*
  • FRAMTID - 2 år 1,10% (1,09%)*

*Den effektiva räntan (angiven inom parantes) beräknas som om räntan kapitaliserats vid ett årsskifte och att spararen tillgodoräknas en sk ränta på ränta effekt. För PayEx Spara FRAMTID läggs upplupen ränta till kapitalet (räntan kapitaliseras) först efter att bindningstiden löpt ut, dvs 1 resp 2 år. Spararen får därmed ingen sk ränta på ränta effekt då räntan inte kapitaliserats vid årsskiftet och den effektiva räntan blir därför lägre än den nominella.